Consultanta obtinere fonduri europene si nationale si implementare proiecte finantate din fonduri europene si nationale

Transformati-va visul in realitate!

Accesarea finanțărilor europene nerambursabile se realizează, practic, prin participarea la o competiție sau concurs de proiecte (cu condiții specifice și o metodologie stabilită) în cadrul programelor de finanțare. De aceea, este foarte important ca proiectul de investiții să fie bine realizat, respectând toate condițiile și criteriile de participare propuse de finanțator prin ghidurile și normele aferente, precum și anexele la acestea.
Înțelegerea metodologiei de accesare a finanțărilor nerambursabile poate fi un proces mare consumator de energie și timp, ținând cont de complexitatea cerințelor și criteriilor de urmat, dar și de diversitatea programelor de finanțare existente. Alegerea unui consultant bun, practic, a unui specialist in accesarea fondurilor nerambursabile, este o acțiune de importanță vitală pentru succesul unui proiect.
Guardian.Angel.NET vă poate ajuta să luați cele mai bune decizii referitoare la finanțare, începând de la etapa de idee, până la finalizarea perioadei de monitorizare. De asemenea, consultanții noștri vă vor oferi informații complete și corecte referitoare la existența diferitelor tipuri de finanțări europene.

Scriere/elaborare proiecte:
 • Definirea conceptului de proiect;
 • Analiza eligibilitatii proiectului si a organizatiei dvs. in calitate de aplicant;
 • Selectia partenerilor (acolo unde este cazul) si definirea rolului acestora in implementarea proiectului;
 • Elaborarea cererii de finantare;
 • Estimarea punctajului care poate fi obtinut, acolo unde grila de evalure permite acest lucru;
 • Consultanta in pregatirea tuturor anexelor necesare pentru proiect (ex:Declaratii, Acord de Parteneriat etc.);
 • Asistenta in depunerea documentatiei (in sistem on-line/ fizic);
 • Asistenta pe parcursul evaluarii si pregatirea de raspunsuri la eventuale solicitari de clarificari din partea finantatorului;
 • Realizarea planului de afaceri, daca este cazul;
 • Realizarea studiului de fezabilitate sau a documentatiilor de avizare a lucrarilor de investitii (DALI);
 • Realizarea de proiecții financiare, analize cost-beneficiu, studii de piață etc.
Dezvoltare de proiecte:

Daca ati obtinut finantare pentru proiectul dumneavoastra si procedurile specifice va provoaca insomnii, va punem la dispozitie urmatoarele servicii:

 • Asistenta pentru procesul de contractare – organizam pentru dumneavoastra documentele si declaratiile solicitate, completam si sistematizam informatiile solicitate in procedurile autoritatii de management;
 • Asistenta si sprijin pentru implementarea proiectului:
 • Intocmim sau actualizam/adaptam proceduri si intrumente de lucru;
 • Oferim instrumente si metode pentru monitorizare proiectului;
 • Consultanta in derularea procedurilor de achizitii;
 • Consultanta in planificarea si implementarea activitatilor, executia bugetelor, intocmirea propunerilor de modificare/ajustare a acestora;
 • Realizarea raportelor tehnico-financiare in vederea rambursarii cheltuielilor,
 • Asistenta in relatia cu Autoritatile de Management – modificarea contractelor de finantare prin notificari sau acte aditionale, clarificari solicitate de autoritatile de management etc.