GuardianAngel.NET SRL este un start-up med-tech/eHealth, specializat în dezvoltarea de servicii și produse inovatoare. Utilizând tehnologii de ultimă generație, precum software, aplicații web și mobile, baze de date, dispozitive electronice, AI, IoT etc., ne concentrăm asupra satisfacerii nevoilor comunităților vulnerabile și nu numai – de la probleme de securitate și sănătate, la nevoi de asistență socio-medicală la distanță, comunicare și de wellness. Suntem o companie tip start-up, IMM, care își propune să răspundă la nevoile medicale, psihologice, sociale și de securitate ale copiilor, persoanelor în vârstă, persoanelor cu dizabilități, cu boli cronice și a altor categorii conexe de persoane și să ajute medicii, organizațiile din sănătate, asigurătorii, ONG-uri să acorde cele mai bune servicii către acestea.

Misiunea noastră

este de îmbunătăți calitatea vieții acestor categorii prin utilizarea tehnologiilor IT și prin dezvoltarea de soluții pentru bunăstare.

Pentru a dezvolta și consolida afacerea, ne-am propus următoarele obiective pe termen scurt, mediu și lung:

 • Pilotarea serviciilor oferite și definirea tipurilor de servicii care vor fi oferite, în vederea identificării optimului de suportabilitate și de facilități/opțiuni pentru clienții finali și organizaționali.
 • Rafinarea serviciilor oferite, pentru a asigura o experiență cât mai satisfăcătoare pentru clienți.
 • Identificarea potențialilor parteneri din domeniul medical, social și socio-medical, pentru implementarea de proiecte comune (B2B), dar si expunerea şi revânzarea pachetelor noastre către clienții finali (B2B2C);
 • Dezvoltarea de parteneriate pentru dezvoltare, inovare, cercetare, scale-up;
 • Consolidarea echipei întreprinderii prin stabilizarea personalului şi integrarea partenerilor dezvoltatori software;
 • Obținerea de tracțiune prin cel puțin 3 contracte/parteneriate comerciale semnificative (cel puțin 100,000 euro valoare);
 • Dezvoltarea de proiecte ce pot fi finanțate din fonduri europene (PNRR, POS, PCFIF, PEO, PIDS, PR, SEE, Horizon, EIT etc), ca Solicitant sau Partener si transmiterea acestora spre evaluare;
 • Sprijinirea organizațiilor partenere (ONG-uri, spitale/clinici etc) în accesarea de fonduri nerambursabile,  prin proiecte în care pot fi incluse şi serviciile noastre;
 • Implementarea acestor proiecte;
 • Implementarea  proiectului myHealthAlerts, fie din grantul norvegian Innovation Norway, fie din surse interne, fie din alte finantări; -Identificarea de surse de finanţare private şi accesarea acestora (Venture Capitalists, fonduri de investiții tip „equity” etc)
 • Creșterea gradului de conștientizare a nevoilor de acoperire a serviciilor de îngrijire clinică, în ambulatoriu, spital, dar si la domiciliu, inclusiv prin supraveghere și monitorizare electronică la distanță cu ajutorul tehnologiei.
 • Creșterea gradului de conștientizare a nevoii de a digitaliza si gestiona arhivele medicale personale;
 • Furnizarea de educație medicală şi pentru digitalizare pentru partenerii organizaționali, dar şi clienții finali;
 • Completarea numărului de angajați, pentru a asigura o experiență de calitate și pentru a răspunde nevoilor clienților într-un mod eficient;
 • Realizarea unui matching eficient între clienți și furnizori din domeniul social, medical și socio-medical, prin intermediul aplicațiilor dezvoltate.
 • Îmbunătățirea gradului de conștientizare a nevoilor de acoperire a serviciilor de îngrijire integrată clinică (ambulatoriu, spital), precum şi la domiciliu, prin intermediul campaniilor de marketing și a altor strategii de promovare.
 • Realizarea de parteneriate și contracte cu organizații publice și private pentru furnizarea de servicii, cu o acoperire minimă de 20.000 de persoane.
 • Furnizarea de servicii direct utilizatorilor finali, pentru minim 20.000 de persoane.
 • Consolidarea prezentei pe piața internă;
 • Scalarea pe piețe externe;
 • Diversificarea portofoliului de produse şi servicii;
 • Dezvoltarea de proiecte ce pot fi finanțate din fonduri europene (PNRR, POS, PCFIF, PEO, PIDS, PR, SEE, Horizon, EIT etc), ca Solicitant sau Partener si transmiterea acestora spre evaluare;
 • Sprijinirea organizațiilor partenere (ONG-uri, spitale/clinici etc) în accesarea de fonduri nerambursabile,  prin proiecte în care pot fi incluse şi serviciile noastre;
 • Implementarea acestor proiecte;
 • Implementarea  proiectului myHealthAlerts, finanţat de Innovation Norway şi/sau surse interne şi/sau alte surse (private, publice) externe; Identificarea de surse de finanțare private și accesarea acestora (Venture Capitalists, fonduri de investiții tip „equity” etc)
 • Îmbunătățirea nivelului de pregătire profesională a resurselor umane, pentru a asigura o experiență de calitate clienților.
 • Realizarea de parteneriate și contracte cu organizații publice și private pentru furnizarea de servicii, cu o acoperire minimă de 70.000 de persoane.
 • Furnizarea de servicii direct utilizatorilor finali, pentru minim 70.000 de persoane. -Dezvoltarea și implementarea de noi strategii și tehnologii care să asigure o experiență cât mai satisfăcătoare și eficientă pentru clienți.