1.  Finanțarea de minimis pentru înființare și funcționare minim 24 luni:

  • Întreprinderea sociala GuardianAngel.NET este un start-up cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 4: Incluziunea sociala si combaterea sărăciei, Apelul pentru proiecte: POCU/449/4/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă;
  • Titlul proiectului: „Social Economy Start Up – Sprijin pentru înființarea întreprinderilor sociale auto–sustenabile”; Contract: POCU/449/4/16/128449.
  • Aceasta  are ca scop monitorizarea și suplinirea nevoii de îngrijire socio-medicală pentru persoanele singure, in special vârstnice si cele cu boli cronice. Vor fi vizate arealele cu populație izolata, cu acces dificil la resurse de îngrijire personala, servicii medicale și servicii de urgență dar si cele urbane, cu multe persoane care locuiesc singure.

2. Participarea la acceleratoare și incubatoare:

  • a) StartupReaktor
    GuardianAngelNet a fost selectat pentru programul internațional de incubare Startup Reaktor (www.startupreaktor.com ), organizat de ROTSA (Romanian Tech Startups Association), www.rotsa.ro , in parteneriat cu Techcellerator si Rōnin, unde a participat la workshopuri săptămânale și întâlniri cu mentori și investitori.
  • b) RubikHub Alpha Startup for USA
    GuardianAngelNet a fost acceptat în programul de incubare Alpha Startups Accelerator – Road to the USA (www.rubikhub.ro/alpha-startups) în parteneriat cu Rubik Hub și Global Kinetics din Silicon Valey, susținut de Agenția de dezvoltare regională Nord-Est.