SC GuardianAngel.NET SRL este o întreprindere socială înființată în urma câștigării concursului de Planuri de Afaceri din cadrul proiectului POCU ,,Social Economy Start Up – Sprijin pentru înființarea întreprinderilor sociale auto – sustenabile” lansat de Asociația Centrul de Resurse pentru Cetățenie Activă (CRCA), Administrator al schemei de minimis aprobată Ministerul Fondurilor Europene prin Ordinul nr 772/03.08.2018 în urma lansării Apelului pentru proiecte: POCU/449/4/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă din cadrul Axei prioritare 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei. Implementarea proiectului s-a realizat ca urmare a semnării a contractului de finanțare nerambursabilă POCU/449/4/16/128449 între CRCA si AMPOCU/OIRPOCU Sud-Vest Oltenia, precum şi prin contractul de subvenției de minimis nr 4/25.02.2021 . Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 în cuantum de 85% și de Guvernul României în cuantum de 15%, contravaloarea acoperită din ajutorul „de minimis” a fost de 463.000 lei.