Scopul întreprinderii noastre sociale constă în ajutarea la rezolvarea cât mai multor probleme socialmedicale la niveul comunităților și grupurilor defavorizate și vulnerabile

Obiective

Dezvoltarea continuă a tipurilor de produse și servicii oferite
Creşterea gradului de conştientizare a nevoilor de servicii de îngrijire la domiciliu
Creşterea gradului de conştientizare a nevoilor de servicii de supraveghere și monitorizare electronică la distanță
Generarea de parteneriate și contracte cu organizații publice și private