Activitatea economică

Intreprinderea sociala GuardianAngel.NET este un start-up cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei, Apelul pentru proiecte: POCU/449/4/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă; Titlul proiectului:,, Social Economy Start Up – Sprijin pentru înființarea întreprinderilor sociale auto – sustenabile”; Contract: POCU/449/4/16/128449.

Aceasta are ca scop suplinirea nevoii de ingrijire socio-medicala pentru persoanele singure, in special varstnice si cele cu boli cronice. Vor fi vizate arealele cu populatie izolata, cu acces dificil la resurse de ingrijire personala si la servicii medicale dar si cele urbane,cu multe persoane care locuiesc singure.

Activitatea socială

Monitorizarea și supravegherea persoanelor vulnerabile cu ajutorul echipamentelor electronice și direcționarea apelurilor de urgență către unitatea specializată pentru rezolvarea problemei identificate.